Informació General

T'interessa

Sol·licitud única

Sol·licitud única

  • Agroambiente i Clima

Protecció de cultiu sostenible d'arrós en zones d'aiguamoll, Manteniment sostenible de cultius permanents en zones vulnerbales, Protección dels humedales i canyissers del sud d'Alacant Conservació i millora de races autòctones, Foment de sistemes agraris d'interès per a les aus estepàries.

Bases

Convocatòries

 

  • Agricultura Ecològica

Pagaments per a conversió a pràctiques d'agricultura ecològica i mètodes.
Pagaments per al manteniment de pràctiques d'agricultura ecològica i mètodes.

Bases

Convocatòries

 

  • Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

Ajudes compensatòries zones de muntanya.
Ajudes a zones diferents de les de muntanya amb limitacions naturals significatives distintes.

Bases

Convocatòries