T'interessa

Pla Estratègic de la PAC

Pla Estratègic de la PAC

El Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna d'Espanya

La reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2023-2027 estableix que els Estats membres de la Unió Europea determinaran les característiques de les intervencions (o actuacions) amb les quals es pretenen aconseguir els objectius de la PAC i l'ambició del Pacte Verd Europeu, a través d'un pla estratègic d'àmbit nacional.

La nova PAC és una política orientada a la consecució de tres objectius generals:

• fomentar un sector agrícola intel·ligent, sostenible, competitiu i diversificat que garantisca la seguretat alimentària a llarg termini.

• secundar i reforçar la protecció del medi ambient, inclosa la biodiversitat, i l'acció pel clima i contribuir a aconseguir els objectius mediambientals i climàtics de la Unió.

• enfortir el teixit econòmic i social del món rural.

El Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna d'Espanya (PEPAC d'Espanya) és un document extens que inclou les intervencions o mesures que s'aplicaran en el període de 2023-2027 per a donar resposta a les necessitats del camp espanyol. En el desenvolupament de les seues intervencions el Pla conjuga, simultàniament, elements comuns d'aplicació a tot l'Estat amb les característiques pròpies d'aplicació a cada comunitat autònoma.

La Comissió Europea va aprovar el Pla Estratègic de la PAC d'Espanya el 31 d'agost de 2022. El 30 d'agost de 2023 la Comissió va aprovar la segona versió del PEPAC d'Espanya, en vigor.

En el següent enllaç amb la web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació es pot accedir a tota la informació relativa al Pla Estratègic de la PAC d'Espanya. Conté, a més, materials informatius i divulgatius del Pla.

PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

ANNEXOS TERRITORIALS DE LES INTERVENCIONS DE DESENVOLUPAMENT RURAL