Inversiones Subvencionadas con Fondos FEADER

Inversiones Subvencionadas con Fondos FEADER

INVERSIONS COFINANCIADAS AMB FEDER

Dins del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a més de les ajudes, també hi ha previstes inversions que es duen a terme per la pròpia administració. A continuació s'indiquen els projectes cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) inclosos en les operacions del programa

 • Construcció dipòsit extinció d'incendis a Requena
 • Manteniment y noca opertura areas tallafocs en ZAU alto Palancia (CST)
 • Manteniment areas tallafocs ( no ZAU) a la zona nord a la província de Valencia
 • Millora ambiental dels ecosistemes forestals en muntanyes de utilitat pública gestionatsper la Generalitat Valenciana
 • Redacció de projectes d'ordenació de diversos muntanyes d'utilitat pública de la demarcació forestal de Requena (3ª demarcació)
 • Inversions per incrementar el valor mediambiental dels ecosistemes forestals 2016-2017
 • Inversions per incrementar el valor mediambiental dels ecosistemes forestals 2017-2019
 • Prospeccions d'organismes de quarentena i la prospecció de l'estat fitosanitari de les muntanyes de la CV
 • Adptació, manteniment i millora àreas tallafocs y pistes en Morella i Xert.
 • Manteniment infraestructures prevenció incendis forestals (vials) a la provincia d'Alacant
 • Manteniment infraestructures prevenció forestals (vials) a la provincia de Castelló.
 • Manteniment infraestructures prevenció forestals (vials) a la provincia de València.
 • Acondiconament i millora pista forestal de la Solana (Vials) Alcoy
 • Acondicionament i millora accessos observatori forestal Serra Martés (València)
 • Mantenimient àreas tallafocs (No Zau) província Castelló
 • Manteniment àreas tallafocs (no Zau) Sud València
 • Mantenimentt àreas tallafocs ZAU Serra Onil, Fontanella i Penya Roja, Alacant
 • Manteniment infraestructures PIF àreas tallafocs PN Hoces del Gabriel
 • Manteniment i millora acces observatoris forestals demarcació forestal de Lliria
 • Manteniment i millora de vials forestals pla de PIF pronvíncia Castelló, Fase I
 • Nova obertura y adaptació d'àrees tallafoc (No Zau) demarcació de Sant Mateu, Castelló.
 • Manteniment proyecte pilot silvicultura preventiva Serranos, València
 • Maneteniment i millora pistes forestals demarcació forestal Xàtiva
 • Manteniment i millora pistes forestals pla prevenciío incendis Requena, FaseI
 • Nova obertura, adaptació i manteniment d'àrees tallafoc (No Zau) demarcació Alcoy, Alacant
 • Nova obertura i adaptació d'àrees tallafoc (No Zau) demarcació Altea, Alacant
 • Nova obertura d'àrees tallafoc(no Zau)demarcació de Crevillent i la Serra de Salina, Alacant
 • Nova obertura àrees tallafoc (no Zau) demarcació Polinyà de Xúquer, T.M. Alzira
 • Nova obertura àrees tallafoc (No Zau) demarcació Polinyà de Xúquer,València
 • Manteniment y millora de vials forestals demarcació de Plonyà de Xúquer, Fase I
 • Supory execució i seguimen actuacions operació 8.3.1 PDR, fase I