T'interessa

Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013

Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013

L'objectiu principal del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013 (PDR) és augmentar la renda dels treballadors de l'agricultura i les zones rurals de la Comunitat Valenciana, de manera sostenible (des dels punts de vista econòmic, social i mediambiental).
Atorga prioritat a les mesures d'inversió, com ara l'aportació de valor afegit als productes agrícoles, i a les de caràcter agroambiental.

El Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013 es va aprovar per mitjà de Decisió de la Comissió C(2008) 3841, de 16 de juliol i ha sigut modificat mitjançant l'aprovació de les seguents decisions:

Decisió de la Comissió C(2010) 1168, de 26 de febrer de 2010, Decisió de la Comissió C(2010) 8295, de 30 de novembre de 2010 i Decissió de la Comissió C(2013) 9401, de 17 de desembre de 2013.

També s'han aprovat tres modificacions menors del programa mitjançant comunicacions d'acceptació de la Direcció General d'Agricultura i Desenrotllament Rural de la Comissió de dates 4 de juliol de 2011, 25 d'abril de 2013 i 9 de març, 8 de setembre i 14 de desembre de 2015, respectivament.

Eixos d'actuació

  • Augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal
  • Millora del medi ambient i de l'entorn rural
  • Qualitat de vida a les zones rurales i diversificació de l'economia rural
  • Aplicació de l'enfocament Leader