T'interessa

Visualització de contingut web

Ordre 13/2016, de 6 de juniy, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Camvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agricoles, finançades per FEADER, en el marc del PDR CV 2014/2020

ORDRE 9/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Resolució de 7 juliol de 2016, del director de l'Agencia Valenciana de foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen per a l'any 2016 les ajudes, finançades per FEADER, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen per a l'any 2017 les ajudes, finançades per FEADER, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles.


RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publiquen les ajudes concedides en la convocatòria 2017 a l'empara de l'Ordre 13/2016, de 6 de juny, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del Pro- grama de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes, finançades amb càrrec al Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles .

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes, finançades a càrrec del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles