Informació General

T'interessa

Infraestructures hidràuliques

Infraestructures hidràuliques

ORDRE 8/2019, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Progra ma de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 8 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, les ajudes finançades pel FEADER per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per al període 2021- 2022, les ajudes finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2021, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes 2021-2022 per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per al període 2023- 2024, les ajudes finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020