Informació General

T'interessa

Medidas gestión forestal

Medidas gestión forestal

ORDRE 23/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Agri- cultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

ORDRE 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual resol la convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020

 

CONVOCATÒRIES

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2018, les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, del director de l'Agencia Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual resol la convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual resol la convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agraria (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2020, les ajudes, finançades pel FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual resol la convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'abril de 2021, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual resol la convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l’any 2022, les ajudes, finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible