Informació General

T'interessa

AYUDAS COMUNIDAD DE REGANTES

Ordre 11/2017 de 21 de març de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacionde modernització de regadios en el marc del programa de desenvolupament rural de la C.V.

CONVOCATÒRIES

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'admissió i exclusió de les sol·licituds de finançament de les inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Resolució de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, por la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades por les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius ho marque del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020