T'interessa

Visualització de contingut web

Ordre 11/2017 de 21 de març de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi  Climàtic i Desenvolupament rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del programa de desenvolupament rural de la C.V.

CONVOCÀTORIES

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana, interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'admissió i d'exclusió de les sol·licituds de finançament proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.