T'interessa

D.G. Indústria i Cadena Agroalimentària

D.G. Indústria i Cadena Agroalimentària

Li corresponen les funciones en matèria d'Indústria i Cadena Agroalimentària

En e'ambit de les ajudes FEAGA, és la competent per a gestionar les convocatòries següents

Subirecció General d'Indústria i Cadena Agroalimentària:

  • Fons operatius
  • Inversió als cellers per a la vinya
  • I+D per a la innovació en la vinya
  • Veto Rus

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subirecció General d'Indústria i Cadena Agroalimentària:

  • Transformació, comercialització productes agricoles