T'interessa

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Li corresponen les funcions en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat; Xarxa Natura 2000; gestió forestal sostenible i camins ramaders; caça i pesca continental; gestió de parcs naturals; restauració hidrologicoforestal i avaluació ambiental estratègica i de projectes, i coordinació de l'actuació dels responsables de la gestió dels espais protegits.

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General del Medi Natural

  • Millora i manteniment d'infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes
  • Sanitat forestal
  • Actuacions de restauració dels recursos forestals.
  • Instruments de gestió forestal sostenible
  • Gestió forestal sostenible com instrument ambiental i paisatgístic
  • Inversions per a la transformació i comercialització de biomassa i altres productes forestals.
  • Conservació i desenvolupament de la Xarxa Natura 2000