T'interessa

DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Li corresponen les funcions en matèria d'infraestructures agràries i reordenació de les estructures productives; modernització de regadius, estructures agràries sostenibles i dimensionament competitiu de les explotacions agràries, pesqueres i forestals; campanyes de divulgació i conscienciació dels professionals agraris, de la pesca, l'aqüicultura i la silvicultura; assegurances agràries, ramaderia i benestar animal; pesca i aqüicultura; ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit; protecció i sanitat agrària; funcionament eficient i sostenible de la cadena agroalimentària, i relacions agràries, cooperativisme agrari i organitzacions professionals en l'àmbit de competència de la Conselleria.

En l'àmbit de les ajudes FEAGA, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General d'Estructures Agràries i Cooperativisme

  • Reestructuració i reconversió de vinya
  • Programa Nacional de Suport al Sector Vitivinícola: Eliminació de Subproductes.

 

Subdirecció General d'Agricultura i Ramaderia

  • Ajuda específica a l'apicultura comercialitzada.

 

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General d'Estructures Agràries i Cooperativisme

  • Serveis d'assessorament, gestió i substitució destinats a les explotacions agrícoles.
  • Ajudes a les inversions en explotacions agràries
  • Pla de reconversió de cítrics
  • Ajuda a la instal·lació de jóvens agricultors
  • Pagament a xicotets agricultors de cedisquen la seua explotació de forma permanent
  • Inversions en infraestructures públiques de regadiu.