T'interessa

DIRECCIÓ GENERAL PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

DIRECCIÓ GENERAL PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Li corresponen les funcions en matèria de direcció i gestió de les polítiques de prevenció d'incendis forestals de les forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana; el foment de la conscienciació ciutadana i la divulgació; la investigació i desenvolupament de nous mètodes de prevenció d'incendis, i educació ambiental i actuacions de protecció de sòls i lluita contra l'erosió postincendi.

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

  • Realització de treballs de construcció i manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals.