Visualització de contingut web

DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Li corresponen les funcions en matèria d'impuls de polítiques de desenvolupament rural; foment de l'agricultura ecològica; de nous models productius i sostenibles de la competitivitat; de l'eficiència, i de l'economia sostenible de la indústria agroalimentària; R+D+i en el sector agroalimentari i transferència tecnològica; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agícoles, ramaders i forestals, i figures de qualitat.

 

En l'àmbit de les ajudes FEAGA, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

 

Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica

 • Pla de consum de fruites en escoles
 • Ajudes al vi per a la promoció en tercers països
 • Distribució de llet a centres escolars.

 

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General de Política Agrària Comuna i Competitivitat

 • Agroambient i clima (compromisos agroambientals i climàtics)
 • Agricultura ecològica
 • Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Primera forestació de terres agrícoles (compromisos de períodes anteriors)
 • Ajudes a la millora en la transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles.

 

Subdirecció General de Desenvolupament Rural i Qualitat Alimentària i Producció Ecològica.

 • Accions de transferència de coneixement i informació
 • Règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris
 • Suport per al desenvolupament local del LEADER