COMPTE ANUAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA