Publicador de continguts

AYUDES INVERSIONS EXPLOTACIONS

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a inversions en explotacions agràries en el marc del Programa...

CONCESIÓ AYUDES COOPERACIÓ

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen, per a l’exercici 2022, les ajudes previstes en l’Ordre 3/2018, d’1 de febrer, de...

IMPORT GLOBAL MÀXIM CONVOCATÒRIA AJUDES A LA MILLORA TRANSFORMACIÓ, COMERCIALITZACIÓN I DESENVOLUPAMENT PRODUCTES AGRÍCOLES PDR CV 2014-2020

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es fixa l’import global màxim de la convocatòria d’ajudes per a l’operació «Ajudes...

AMPLIACIÓ CRÉDIT AJUDES COOPERACIÓ

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se publica el crédito final disponible y la distribución definitiva de las...

CONVOCATÒRIA AJUDES DESTIL.LACIÓ

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació campanya...