Publicador de continguts

CONVOCATÒRIA AJUDES SECTOR VITIVINÍCOLA

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la...

CONVOCATÒRIA AJUDES SOL.LICITUD ÚNICA

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mit jançant la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les...

CONVOCATÒRIA AJUDES MESURES D'AGRICULTURA ECOLÒGICA

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es fixa l'import global màxim de la convocatòria d'ajudes per a l'operació de...

Ampliació termini de presentació de sol·licituds d’ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera...

ORDRE FORMACIÓ Y ADQUISICIÓ COMPETÈNCIES

ORDRE 31/2017, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la...