Publicador de continguts

RESOLUCIÓ CONVOCATÓRIAS AYUDES (PLPIF)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de...

INICI TERMINI PER A COMUNICAR LES CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT BÀSIC

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, de modificació de l'inici del termini per a comunicar les cessions de drets de pagament...

RESOLUCIÖ CONCESIÓ AJUDES ACTIVITATS D' INFORMACIÓ I PROMOCIÓ

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'annex II de l'Ordre 21/2017, de...

RESOLUCIÓ CONCESIO AJUDES FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÊNCIES

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 31/2017, de 29 de...

CONVOCATÒRIES AJUDES OPERACIONS ESTATÈGIA DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU. LEADER

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de...

Convocatòries entitats col·laboradores

RESOLUCIÓ de 31 maig de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna, per la qual es convoca l'acreditació d'entitats col·labo - radores per a la presentació...