Publicador de continguts

CONVOCATÒRIA SOL.LICITUD ÚNICA

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria per a la concessió i sol·licitud de pagament...

CONVOCATÒRIA AJUDES PROMOCIÓ MERCATS

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a...

CONVOCATÒRIA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

RESOLUCIÓ de 8 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, les ajudes finançades pel FEADER per a...

MODIFICACIÓ ORDRE 29/2016, DE 31 DE OCTUBRE

ORDRE 7/2019, de 28 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de la...

TERMINIS MODIFICACIÓ SOL.LICITUD ÚNICA 2020

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Política Agrària Comuna, de modificació de l'inici del termini per a comunicar les cessions de drets de pagament bàsic a la Comunitat...