Publicador de continguts

MODIFICACIÓ ORDRE 6/2015, DE 27 DE FEBRER DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓI AIGUA

ORDRE 6/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 6/2015, de 27 de febrer, de la...

MODIFICACIÓ ORDRE 7/2015, DE 27 DE FEBRER DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓI AIGUA

ORDRE 5/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la...

CORRECCIÓ D' ERRADES RESOLUCIÓ 20 DE DESEMBRE 2018

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a la reestructuració...

APLICACIÓ DECISIÓ D'EXECUCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA 4 DE SETEMBRE 2019

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la directora general de Política Agrària Comú, per la qual es defineixen les zones on serà aplicable la decisió d'execució de la Comissió Europea de 4 de...

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ IMPORT MÀXIM CONVOCÀTORIA AJUDES DESTIL.LACIÓ

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es modifica l'import global màxim de la convocatòria d'ajudes a la destil·lació de...

RESOLUCIÓ CONCESIÓ AJUDES PROMOCIÓ MERCATS DE TERCERS PAÏSOS

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats...