Visualització de contingut web

PLA CONSUM FRUITES I LLET EN ESCOLES CV

Bases

ORDRE 5/2017, de 3 de febrer de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desevolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de l'ajuda a la distribució de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres escolars en la C.V.

ORDRE 11/2018, de 2 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, pel qual s'estableixen les bases reguladores de l'ajuda a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana.

Convocatories

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2017, del direcotr de l'AVFGA, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres escolars de a C.V

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2017-2018).

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de frui tes, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2018-2019).

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 11/2018, de 2 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de l'ajuda a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2018-2019)