Novetats

MODIFICACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICITUD AJUDES REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ VINYA

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es modifica el termini de presentació de la sol·licitud de pagament de les...

CONVOCATORÌA AJUDES A LA PRODUCCIÓ Y COMERCIALTIZACIÓ DE LA MEL

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per a millorar les condicions de...

CONVOCATÒRIA SECTOR VITIVINÍCOLA PROMOCIÓ MERCATS DE TERCERS PAÏSOS

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a...