Novetats

AYUDES INVERSIONS EXPLOTACIONS

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a inversions en explotacions agràries en el marc del Programa...

CONCESIÓ AYUDES COOPERACIÓ

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen, per a l’exercici 2022, les ajudes previstes en l’Ordre 3/2018, d’1 de febrer, de...