Publicador de continguts

MODIFICACIÓ IMPORTS GLOBALS CONVOCATÓRIA

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2017, el director de la AVFGA, por la que se modifica el importe global máximo de la convocatoria de ayudas a la destilación de subproductos de vinificación campaña...

AJUDES TRANSFORMACIÓ Y COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES AGRICOLES

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen per a l'any 2017 les ajudes, finançades per FEADER, a les...

CONVOCATÒRIA 2017 AJUDES MEL

.RESOLUCIÓ de 18 de maIg de 2017, del director de l'AVFGA per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la...

ORDRE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ MEL

ORDRE 14/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'extableixen les bases reguladores de les ajudes per a la millorar...

ORDRE INVERSIONS COMUNITATS DE REGANTS

ORDRE 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les...