Publicador de continguts

AJUDES CONTROL VEGETACIÓ NATRUAL MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant aprofitament...

AMPLIACIÓ TERMINI REESTRUCTURACIÓ Y RECONVERSIÓ VINYA

RESOLUCIÓ del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garanta Agrària per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la...

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ AJUDES SUBMESURA 19.2 PDRCV

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es concedeixen les...

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ AJUDES SUBMESURA 19.2 PDRCV

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de...

AJUDES PRIMERA INSTAL.LACIÓ JOVES AGRICULTORS

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors a l'empara de...

CORRECCIÓ D'ERRADES RESOLUCIÓ 10 DESEMBRE 2018

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual resol la convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de mesures...