Publicador de continguts

CORRECCIÓ D' ERRADES RESOLUCIÓ 15 JUNY 2018

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la...

CONCESSIÓ AJUDES ORDRE 21/2017

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'annex II de l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la...

MODIFICACIÓ ORDRE 6/2015, DE 27 DE FEBRER DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓI AIGUA

ORDRE 6/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 6/2015, de 27 de febrer, de la...

MODIFICACIÓ ORDRE 7/2015, DE 27 DE FEBRER DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓI AIGUA

ORDRE 5/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la...

CORRECCIÓ D' ERRADES RESOLUCIÓ 20 DE DESEMBRE 2018

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a la reestructuració...

APLICACIÓ DECISIÓ D'EXECUCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA 4 DE SETEMBRE 2019

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la directora general de Política Agrària Comú, per la qual es defineixen les zones on serà aplicable la decisió d'execució de la Comissió Europea de 4 de...