Publicador de continguts

AMPLIACIÓ CRÈDIT AJUDES QUALITAT PRODUCTES AGRÍCOLS Y ALIMENTARIS

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació de crèdit de la mesura 3 del capítol IV del Programa de...

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2021, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes 2021-2022 per a l'aplicació de mesures de millora i...

MODIFICACIÓ IMPORT GLOBAL DESTIL.LACIÓ

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es modifica l'import global màxim de la convocatòria d'ajudes a la destil·lació de...

RESOLUCIÓ QUANTÍA MÀXIMA CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ TERCERS PAÏSOS

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix la quantia global màxima definitiva de la convocatòria de les ajudes al...

RELACIÓ BENEFICIARIS SUBVENCIONS CONCECIDES AJUDES MEL

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica, a l'efecte de notificació, la llista de beneficiaris de les subvencions concedides a...

CONVOCATÒRIA AJUDES JOVES AGRICULTORS

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors a l'empara de...