Publicador de continguts

CONVOCÀTORIES AJUDES QUALITAT PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i...

AMPLIACIÓ SOL.LICITUD ÚNICA

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2019.

AMPLIACIÓ CRÈDIT AJUDES MEL

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió per a l'exercici 2019...

CORRECCIÓ D'ERRADES RESOLUCIÓ 14 MARÇ 2019

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de març de 2019, del secretari autonòmic d'Agricultura i Desen volupament Rural i director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la...

AJUDES CONTROL VEGETACIÓ NATRUAL MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant aprofitament...

AMPLIACIÓ TERMINI REESTRUCTURACIÓ Y RECONVERSIÓ VINYA

RESOLUCIÓ del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garanta Agrària per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la...