Publicador de continguts

CONCESIÓ AYUDES COOPERACIÓ

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen, per a l’exercici 2022, les ajudes previstes en l’Ordre 3/2018, d’1 de febrer, de...

IMPORT GLOBAL MÀXIM CONVOCATÒRIA AJUDES A LA MILLORA TRANSFORMACIÓ, COMERCIALITZACIÓN I DESENVOLUPAMENT PRODUCTES AGRÍCOLES PDR CV 2014-2020

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es fixa l’import global màxim de la convocatòria d’ajudes per a l’operació «Ajudes...

AMPLIACIÓ CRÉDIT AJUDES COOPERACIÓ

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se publica el crédito final disponible y la distribución definitiva de las...

CONVOCATÒRIA AJUDES DESTIL.LACIÓ

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació campanya...

AMPLIACIÓ TERMINI AJUDES FORMACIÓ I ADQUISICIÓ COMPETÈNCIES

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació de terminis per a la presentació de sol·licituds de les ajudes...

AJUDES PROMOCIÓ MERCATS TERCERS PAÏSOS SECTOR VITIVINÍCOLA

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a...